April 9, 2020

Pobjeda nad strahom

Kako da pobijediš strah i oslobodiš Božije darove u sebi.

Knjiga Pobjeda nad strahom razotkriva strah, slama njegove okove i uči te kako da oslobodiš Božiji dar, te uspostaviš Njegovu dominaciju u svome životu. Vrijeme je da se oslobodiš od zamke straha i da nadvladaš njegove posljedice: depresiju, beznadežnost i konfuziju. Ne dozvoli da te strah sputava!

Više informacija na FB stranici misije syloam i na www.syloam.eu