March 15, 2020

BOŽE, GDJE SI?!

OSJEĆAŠ LI SE IZGUBLJENO U TEŠKOM RAZDOBLJU, PITAJUĆI SE: „BOŽE, GDJE SI?!“ Novo izdanje iz našeg izdavaštva u saradnji sa Messenger international. Knjiga, audio knjiga i video naučavanje od Johna Bevere-a. OSJEĆAŠ LI SE IZGUBLJENO U TEŠKOM RAZDOBLJU, PITAJUĆI SE: „BOŽE, GDJE SI?!“Možda ti je Bog govorio, ali sada se čini kao da šuti. Možda […]

Read more