Syloam izdavaštvo je autonomni deo Syloam međunarodne misije, zadužen za izdavačku delatnost. Syloam je interdenominacijska  međunarodna misija,  koja je sastavljena od  Hrišćana koji su redovni članovi  evanđeoskih crkava.

Syloam u svom statutu između ostalog ima  i sledeći cilj:

  • razvijanje izdavačke i obrazovne delatnosti…

Etimološko značenje reči je:
Syloam: (hebrejska reč)-poslan (od Boga); vođen 
Press:(engleska reč)- dnevna štampa, novinarstvo, štamparska mašina, žurba, hitan rad…

U Novom Zavetu  se pominje  ribnjak siloam Jov.9:7 u koji je Isus poslao slepog čoveka da opere oči, da bi progledao. Verujemo da Bog i za nas ima istu svrhu da našim izdanjima otvorimo oči nevernicima, koji su slepi za duhovne istine. Jer sotona neprijatelj želi da nam zaslepi pamet da ne razumemo  evanđelje.
Stoga, pošto ovu službu imamo po Božijem milosrđu, ne posustajemo. Nego, odrekli smo se sramnih tajni, ne koristimo se lukavstvom i ne izvrćemo Božiju reč, već se objavljujući istinu preporučujemo savesti svakog čoveka pred Bogom. Pa ako je naše evanđelje i zastrto velom, zastrto je za one koji propadaju. Njima je bog ovoga sveta zaslepio neverničku pamet, da ne vide svetlost evanđelja o slavi Hrista, koji je Božija slika. Jer, mi ne propovedamo sami sebe, nego Isusa Hrista kao Gospoda, a sebe kao vaše sluge radi Isusa. Bog, koji je rekao: “Neka svetlost zasvetli iz tame”, zasvetlio je u našim srcima, da  se prosvetlimo spoznanjem Božije slave na Hristovom licu. A to blago imamo u glinenim posudama, da bi bilo očigledno da je izvanredno velika sila od Boga, a ne od nas.  (2. Kor. 4:1-7)

Poslanje Syloam izdavaštva od Boga je da izdaje  dobru duhovnu literaturu,  koja će pomoći pastirima, duhovnim radnicima i članovima raznih crkava da  budu još više revniji i bolji radnici u carstvu Božjem, da njihove crkve rastu i napreduju na slavu Božju.

Syloam izdavaštvo izdaje knjige koje izazivaju na akciju, ohrabruju, poučavaju i osposobljavaju Hrišćane  da stupe u njihovu Bogom danu sudbinu i poziv. 
Većina  autora koje objavljujemo su svetski poznati i dinamični govornici i pisci.

Svaka knjiga ima poruku čiji je cilj da izgradi veru, razbukta strast za Hrista i za ispunjenje Božije svrhe  u životima vernika u Srbiji i okolini.  

Izdajemo knjige sa temama koje i nisu previše popularne, ali su jako potrebne, naprimer iz edicije “Za život” je knjiga Samoubistvo- da li znam sve o svom tinejdžeru.

Otvoreni smo za saradnju sa svim evanđeoskim crkvama i drugim izdavačima, takođe smo otvoreni za zajedničke projekte u zemlji i okruženju.
Presednik Syloam međunarodne misije je Miroslav Fic.