Na ovoj stranici se nalaze izreke, pametni saveti u vezi čitanja, zašto je ono važno i kako da čitamo…

«Čitanje stvara potpunog čoveka; govorenje – spremnog čoveka; pisanje – preciznog čoveka.»
Bakon

«Dajte mi dvadeset i šest olovnih vojnika i osvojiću svet.» ( 26 slova u engleskoj abecedi).
Benjamin Frenklin

«Pero je moćnije i od mača!»
Narodna izreka

«Lutera je sa propovedaonice slušalo nekoliko ljudi, dok je njegove knjige čitala cela Evropa.»
parafraza

«…donesi i knjige – pre svega pergamente.»
2.Tim.4:13

«Dok ne dođem, posveti pažnju čitanju…»
1.Tim.4:13

«Pavlov savet Timoteju «Pazi na čitanje» bez sumnje se odnosio na javno čitanje Starozavetnih Pisama, Njegov savet sigurno odgovara i za druga područja čitanja. Knjige koje je Pavle želio da mu Timotej donese bile su, najverovatnije, neka izabrana dela-hebrejska istorijska dela, egzegeza i objašnjenje Zakona i Proroka… Želio je provesti svoje poslednje mesece u najkorisnijem poslu, proučavanju svojih dragocenih knjiga – bio je student do kraja»
Oswald Sanders 

« grijalicu, sveću, komad platna da zakrpim svoja kolena…Ali iznad svega molim i zaklinjem Vašu milost da naredite upravitelju da mi dozvoli imati hebrejsku Bibliju, hebrejsku gramatiku i hebrejski rečnik, da bih mogao provesti vreme proučavajući.»
Prevodilac Biblije na engleski William Tyndal kratko pre smaknuća 1536god.

«Bez alata nema zanata»
narodna izreka

«Čovek koji želi duhovno  i intelektualno rasti, biće stalno sa svojim knjigama. Pravnik koji želi imati uspeh u svom pozivu mora pratiti najvažnija sudenja i sve promene u zakonu. Doktor mora pratiti promene i otkrića na svom polju. Tako i duhovni vođa mora vladati rečju Božjom i njenim načelima, a isto tako mora dobro znati što se događa u umovima onih koji od njega traže vodstvo. Da bi postigao ove ciljeve mora se ruku pod ruku sa svojim ličnim kontaktima, zauzeti u pravcu selektivnog čitanja.»
Oswald Sanders

«John Wesley je imao strastvenu želju za čitanjem i većinom je to radio jašući na konju. On je ponekad jahao i više od sto kilometara na dan. Mnogo je čitao o različitim predmetima. Na taj način je pročitao hiljade knjiga… Mladim propovednicima  iz svoga društva je govorio da čitaju, ili da izađu iz službe!»
Oswald Sanders

«Odlučnost da se provede najmanje pola sata dnevno u čitanju vrednih knjiga, koje pružaju hranu za dušu i dalji duhovni i mentalni razvoj, bogato će se isplatiti onima koji su do sada ograničavali svoje čitanje na izvode ili uske, površne knjige.»
Oswald Sanders

«Čitaj da ponovo ispuniš studence nadahnuća.»
Harold J. Ockenga

«Čitaj, ne da se suprostavljaš ili opovrgavaš, niti da vjeruješ i uzmeš za gotovo, niti da nađeš poticaj za razgovor ili raspravu, nego da izmjeriš i razmotriš. Neke knjige treba ispitati, druge progutati, a samo nekoliko njih sažvakati i probaviti.»
Bacon

«Malo znanja je opasna stvar.»
Aleksandar Pope

«Moj narod gine, zato jer nema znanja.»
Osija 4:6

Zlatno pravilo čitanja:
«Uvek je bolje uzeti nešto što je malo iznad nas.Uvek trebamo nastojati čitati nešto drugo – ne samo pisce s kojima se slažemo, nego i one s kojima smo se spremni boriti. I nemojmo ih odmah osuditi samo zato što se ne slažu s nama, njihova točka gledišta nas izaziva da ispitamo istinu i da preispitamo njihova gledišta u svjetlu Pisma. Nemojmo osuditi, niti kritizirati pisce o kojima smo čuli samo iz druge i treće ruke, a da se nismo sami potrudili pročitati njihova djela. …Nemoj se bojati novih ideja – niti dozvoli da te one odvuku.»
Muriel Ormond – Zašto čitati?

  1. Duhovne vođe i vernici trebaju čitati knjige zbog duhovnog oživljavanja i koristi. Svaka knjiga koja pruža inpulse i inspiraciju treba da bude naš izbor.
  2. Duhovne vođe trebaju da čitaju ono što potiče um.
  3. Duhovne vođe trebaju čitati zbog njegovanja stila u propovedanju i poučavanju kao i u pisanju. Zato, ništa ne može biti ravno knjigama onih pisaca koji proširuju naš rečnik, uče nas misliti i poučavaju nas veštini izrazitog i snažnog  govora.
  4. Vođe trebaju čitati i zbog dobijanja informacija. Vođe trebaju čitati da bi poznavali vreme u kojem žive, i da bi bili informisani na polju delovanja.
  5. Oni trebaju čitati da bi imali zajednicu sa velikim umovima. Moguće je držati zajednicu sa najvećim i najsvetijim ljudima svih vremena kroz njihovo pisanje.

Nemoguće je proceniti kolikom dobru nam služi jedna knjiga!Kako čitati?

Sledeća pravila čine čitanje značajnijim i korist od njega trajnijom:

  1. Čitaj malo onoga što treba odmah biti zaboravljeno, jer to pomaže oblikovanju navike zaboravljanja. Knjige biraj kao što biraš prijatelje.
  2. Čitaj s olovkom i sveskom. Razvijaj sistem beleženja – to doprinosi pamćenju
  3. Imaj «svaštaru» u koju ćeš pisati što je značajno, interesantno, sugestivno i vredno stalnog pamćenja.
  4. Proveri što je bolje moguće istorijske datume, naučne izraze i neka ne prođe ni jedna reč, a da ne razumeš njeno značenje.
  5. Neka čitanje bude različito, pošto um lako pada u kolotečinu. Različitost odmara um isto kao i telo.

Većina saveta je preuzeto iz knjige: «Vodi narod moj» – Oswald Sanders

Izdao: Biblijsko-teološki institut, Zagreb
Štampa: Izvori Novi Sad 1981.